Kotihoito ja kotipalvelu

kotihoito2018Marjatta Säätiö tuottaa kotihoidon palveluja (kotona annettava sairaanhoito ja kotipalvelu) Havukeskuksen piirissä asuville asukkaille. Kotihoidolla pyritään tukemaan vanhusten kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kotihoidosta Havukeskuksessa huolehtii moniammatillinen tiimi, jossa työskentelee sairaanhoitajia sekä lähihoitajia. Työntekijämme ovat pitkäaikaisia, rautaisia, ammattilaisia.

Kunkin asukkaan kanssa tehdään yksilöllinen palvelusopimus, jossa sovitaan tarvittavista kotihoidon palveluista. Työskentelytavallaan Kotihoito pyrkii ylläpitämään asukkaan omia fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja.

Kotihoidon palvelut säätiöltä ostaa Vantaan kaupunki, joka laskuttaa palveluista suoraan asiakasta. Laskutus perustuu asiakkaan tuloihin ja palveluihin käytettävään aikaan. Kriteerit palveluiden piiriin pääsemiseksi ovat samat kuin muillakin vantaalaisilla ikääntyneillä.

Kotipalvelua on saatavissa joka päivä klo 7.30 – 20.40.
Sairaanhoitajat tavoittaa arkisin klo 7.30 – 15.

Lisätietoja:
Vastaava hoitaja Anu Kokko
050 302 5605
anu.kokko(a)marjattasaatio.fi

Sairaanhoitaja 050 306 4202

Ilta- ja viikonloppupäivystys 050 306 4202