Laskutustiedot

Käytämme sähköistä ostolaskujen kierrätysjärjestelmää. Toivomme, että tekin voitte jatkossa lähettää meille laskut verkkolaskuina.

Käyttäkää seuraavia tietoja verkkolaskujen lähettämiseen:
Marjatta-Säätiö sr
003701971247
(Verkkolaskuosoite, OVT-tunnus)
Ropo Capital Oy (Välittäjä)
003714377140 (Välittäjätunnus)

Lisää tietoa verkkolaskujen lähetyksestä ja verkkolaskuosoitteen tallentamisesta järjestelmäänne saatte oman verkkolaskuvälittäjänne asiakaspalvelusta. Verkkolaskujen reititys eri välittäjien välillä on kuvattu Tieken Verkkolaskuosoitteistossa http://verkkolasku.tieke.fi/

Jos yrityksellänne ei ole valmiutta lähettää laskuja sähköisesti, pyydämme Teitä käyttämään keskitettyä laskutusosoitettamme:
Marjatta-Säätiö sr
Eteläinen Rastitie 12
01360 Vantaa

Vaadittavat tunnisteet ovat laskun lähettäjän nimi, laskun päiväys, laskunnumero, viitenumero, laskun summa ja eräpäivä.