Asumispalvelut Vantaalla

asumispalvelu, hoivakoti, palvelutalo, palvelukoti, senioripalvelu, vanhainkoti.9

Etsitkö läheisellesi välittävästä ja yhteisöllisestä ympäristöstä tehostetun asumispalvelun kotia? Viihtyisät ja turvalliset kodinomaiset asumispalvelumme painottuvat joko muistisairauksiin tai psykogeriatriseen hoivaan. 

Tavoitteenamme on hyvä mielekäs arki jokaisen asukkaan yksilöllisiä tarpeita ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Vanhuus ei ole pelkästään sairaus, se on paljon muuta. Arvokas ja kunnioittava suhtautuminen asukkaihimme on arjen salasana number one.

Toiminnassamme korostuu yhteisöllisyys; teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme omaisten ja läheisten, sekä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.

Tarkemmat tiedot kotikohtaisesti löydät alta. 


Tervetuloa tutustumaan! 

Etsitkö läheisellesi välittävästä ja yhteisöllisestä ympäristöstä tehostetun asumispalvelun kotia? Viihtyisät ja turvalliset kodinomaiset asumispalvelumme painottuvat joko muistisairauksiin tai psykogeriatriseen hoivaan. 

Tavoitteenamme on hyvä mielekäs arki jokaisen asukkaan yksilöllisiä tarpeita ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Vanhuus ei ole pelkästään sairaus, se on paljon muuta. Arvokas ja kunnioittava suhtautuminen asukkaihimme on arjen salasana number one.

Toiminnassamme korostuu yhteisöllisyys; teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme omaisten ja läheisten, sekä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.

Tarkemmat tiedot kotikohtaisesti löydät alta. 


Tervetuloa tutustumaan! 

Leenakoti (Onni- ja Taimikoti)

Tarjoamme tehostettua asumispalvelua pääsääntöisesti muistisairaille ikäihmisille kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Asukaspaikkoja meillä on yhteensä 37 kahdessa eri kodissamme – Onni ja Taimi. Asukashuoneet ovat pääosin yhden hengen huoneita, mutta joukkoon mahtuu myös seitsemän kahden hengen huonetta. Meille on ylpeys ja kunnia-asia saadessamme joukkoon pariskunnan, joille voimme tarjota viimeisen yhteisen kodin.

Asukkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisesta vastaa Leenakodin koulutettu henkilökunta. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma asukkaan elämänkaarta kunnioittaen.  Kuntouttava työote korostuu arjessa. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja heti asukkaan muuttaessa meille. Sosiokulttuurista toimintaa tapahtuu niin Leenakodissa kuin säätiömme muissa toimipisteissä, joihin asiakkaamme voivat osallistua. Molemmissa kodeissa on isot parvekkeet ja toisella puolella kiinteistöämme on vehreä puistoalue.


Tiedustelut:


Anu Eriksson

Palvelupäällikkö, Leenakoti
050 441 7579

Onnikoti, p. 050 302 8929 
Eteläinen Rastitie 12 / Paimenentie 4, 01360 VANTAA


Taimikoti, p. 050 470 2238 
Eteläinen Rastitie 12 / Paimenentie 4, 01360 VANTAA

Havu-, Mänty-, ja Villakoti

Havukoti, Mäntykoti ja Villakoti ovat ryhmäkoteja psyykkisesti sairaille vanhuksille. Ryhmäkodit ovat tehostetun asumispalvelun hoitoyksiköitä.

Ammattitaitoinen henkilökuntamme huolehtii asukkaidemme hyvästä hoidosta ja huolenpidosta. Ryhmäkotien kulmakiviä ovat yksilöllisyys, yhteisöllisyys, toiminnallisuus, kuntouttava työote sekä mielenterveyttä tukeva hoitotyö.

Yhteisissä tiloissa elämme elämän makuista arkea.


Tiedustelut:

Anna Järkkä

Palvelupäällikkö, Psykogeriatriset ryhmäkodit
050 543 5881

Havukoti, p. 050 434 3962
Paimenentie 2, 3 krs, 01360 VANTAA

Mäntykoti, p. 050 911 9742
Paimenentie 2, 2 krs, 01360 VANTAA


Villakoti, p. 050 302 5574
Eteläinen Rastitie 12, 01360 VANTAA

" Äitimme on asunut Villakodissa kesästä 2022 asti. Huomasimme veljeni kanssa heti alusta, että Villakodissa on poikkeuksellisen upea asenneilmapiiri. Se näkyy paitsi asukkaiden kunnioittavana kohteluna niin myös työntekijöiden hyvänä työilmapiirinä. Meidän yhteistyö henkilöstön kanssa äidin asioissa on toiminut erinomaisesti. Koemme henkilöstön tehneen paljon enemmän kuin mikä heidän velvollisuutensa olisi. He tekevät työtä lämpimällä sydämellä ja rautaisella ammattitaidolla. Se vaikuttaa meidän elämäämme positiivisesti, kun meidän ei tarvitse olla enää huolissamme äidistä. Emme voi kyllin kiittää Villakodin henkilökuntaa!"