Leenakoti

OHJE LÄHEISTAPAAMISILLE
Marjatta-Säätiö on päivittänyt Ryhmäkotien ja Leenakodin vierailukäytäntöihin liittyviä suosituksia. Sään salliessa suositellaan järjestämään vierailut piha/ulkotapaamisina, jolloin riski koronatartuntojen leviämiseen on matalampi kuin sisätiloissa.

Tämänhetkiset suositukset koottuna alla:

  • Omaiset ja läheiset voivat vierailla asukkaan luona tiimeissä kerran päivässä. Vierailijoita voi olla sisätiloissa 1-2 kerrallaan ja yhdellä asukkaalla kerrallaan. Vierailu sisä- tai ulkotiloissa voi kestää maksimissaan 60 min.
  • Kaikki vierailut pitää sopia etukäteen tiimin kanssa, ja vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia. Vierailulle saa tulla vain terveenä. 2 metrin turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen on edelleen tärkeää.
  • Henkilökunta opastaa ja auttaa läheistä käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.
  • Vierailu sisätiloissa tapahtuu asukkaan omassa asunnossa, yhteisissä tiloissa liikkumista tulee välttää.
  • Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.
  • Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona voi aina vierailla ja näiden vierailujen toteutuksesta sovitaan aina erikseen yksikön esimiehen kanssa.
  • Jos yksikössä todetaan koronatapauksia, vierailut voidaan joutua tilapäisesti keskeyttämään, kunnes epidemiariskin katsotaan ohittuneen.

Kotilomia ei edelleenkään suositella – tartuntariski kasvaa selkeästi lomailujen aikana. Sairaalajakson jälkeen suositellaan vahvasti omaehtoista karanteenia, sikäli kun se on mahdollista.

Leenakoti tarjoaa tehostettua asumispalvelua pääsääntöisesti muistisairaille asiakkaille kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Asiakaspaikkoja on yhteensä 53 kolmessa eri tiimissämme – Helmi, Onni ja Taimi.

Tavoitteenamme on, että asiakkaat voivat asua Leenakodissa elämänsä loppuun asti, jokaisen asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.

Asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisesta vastaa Leenakodin koulutettu henkilökunta. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma asiakkaan elämänkaarta kunnioittaen, jossa kuntouttavaa työotetta ei olla unohdettu. Sosiokulttuurista toimintaa tapahtuu niin Leenakodissa kuin säätiömme muissa toimipisteissä, joihin asiakkaamme voivat osallistua.

Leenakodissa korostuu yhteisöllisyys; teemme kiinteästi yhteistyötä vapaaehtoisten toimijoiden sekä asiakkaidemme omaisten ja läheisten kanssa.

Tervetuloa tutustumaan!

Tiedustelut:
Leenakodin vastaava Jaana Sääsk
Eteläinen Rastitie 12 / Paimenentie 4,  01360 VANTAA
050 441 7579
Leenakoti
050 302 8929 (Onni)
050 302 5574 (Helmi)
050 470 2238 (Taimi)