Havukoti ja Mäntykoti

OHJE LÄHEISTAPAAMISILLE
Marjatta-Säätiö on päivittänyt Ryhmäkotien ja Leenakodin vierailukäytäntöihin liittyviä suosituksia. Sään salliessa suositellaan järjestämään vierailut piha/ulkotapaamisina, jolloin riski koronatartuntojen leviämiseen on matalampi kuin sisätiloissa.

Tämänhetkiset suositukset koottuna alla:

  • Omaiset ja läheiset voivat vierailla asukkaan luona tiimeissä kerran päivässä. Vierailijoita voi olla sisätiloissa 1-2 kerrallaan ja yhdellä asukkaalla kerrallaan. Vierailu sisä- tai ulkotiloissa voi kestää maksimissaan 60 min.
  • Kaikki vierailut pitää sopia etukäteen tiimin kanssa, ja vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia. Vierailulle saa tulla vain terveenä. 2 metrin turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen on edelleen tärkeää.
  • Henkilökunta opastaa ja auttaa läheistä käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.
  • Vierailu sisätiloissa tapahtuu asukkaan omassa asunnossa, yhteisissä tiloissa liikkumista tulee välttää.
  • Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.
  • Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona voi aina vierailla ja näiden vierailujen toteutuksesta sovitaan aina erikseen yksikön esimiehen kanssa.
  • Jos yksikössä todetaan koronatapauksia, vierailut voidaan joutua tilapäisesti keskeyttämään, kunnes epidemiariskin katsotaan ohittuneen.

Kotilomia ei edelleenkään suositella – tartuntariski kasvaa selkeästi lomailujen aikana. Sairaalajakson jälkeen suositellaan vahvasti omaehtoista karanteenia, sikäli kun se on mahdollista.

 

Havukoti ja Mäntykoti ovat ryhmäkoteja  psyykkisesti sairaille vanhuksille. Kummatkin
ryhmäkodit ovat tehostetun asumispalvelun hoitoyksiköitä.

Ammattitaitoinen henkilökuntamme huolehtii asukkaidemme hyvästä hoidosta ja huolenpidosta. Ryhmäkotien kulmakiviä ovat yksilöllisyys, yhteisöllisyys, toiminnallisuus, kuntouttava työote sekä mielenterveyttä tukeva hoitotyö.

Yhteisissä tiloissa elämme elämän makuista arkea.
ryhmis1

ryhmis2

Havukoti, Paimenentie 2, 3 krs,  01360 VANTAA, 050 434 3962
Mäntykoti, Paimenentie 2, 2 krs, 01360 VANTAA, 050 911 9742